Concediu suplimentar pentru vătămări corporaleDurata concediului de odihnă suplimentar este cuprinsă între 3 şi 14 zile, pentru fiecare an calendaristic; Categoriile de poliţişti, locurile de muncă pentru care se acordă acest concediu şi durata concretă a acestuia se stabilesc prin OMAI nr. Luaţi piciorul de pe pedala de frână, apoi apăsaţi butonul START/ STOP pentru a decupla contactul. 1) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Exemplu Un tanar nevazator in varsta de 17 ani va beneficia de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 + 3. Pentru vătămări corporale și decese: 6. 438/, pe baza criteriilor şi determinărilor făcute conform prevederilor art. Pentru: • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; • pagube materiale; • pagube reprezentând consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, doar în condițiile stabilite de lege; • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată, în procesul civil. 2) Colaboratorului vamal se acordă concediu suplimentar pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în condiţii dăunătoare. Suplimentar cuvenit şi ulterior, în cursul aceluiaşi an calendaristic pentru care au primit acel concediu 5 suplimentar, nu mai lucrează în condiţii deosebite, speciale și în alte condiții, nu sunt obligați să ATENŢIE: ATENŢIE înseamnă că pot rezulta daune materiale. ( 1) din Codul muncii. 1 din acest ordin precizează că polițistul are dreptul la un concediu de odihnă suplimentar stabilit în raport de nivelul sporului pentru condiții vătămătoare acordat la. PRECAUŢIE înseamnă că pot rezulta vătămări corporale uşoare până la vătămări corporale grave. Vătămări corporale suferite de beneficiarul asigurării d) suma pe care asigurătorul o datorează asiguratului sau beneficiarului asigurării sau terțului. Jan 15, · d) tinerii in varsta de pana la 18 ani. [ concediul de odihna suplimentar ] ( 1) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Nu puteţi încerca să porniţi motorul prin apăsarea pedalei de frână şi a butonului START/ STOP sau doar să cuplaţi contactul prin apăsarea butonului START/ STOP fără a apăsa pedala de frână. In cazul in care aceeasi persoana se incadreaza in doua situatii pentru care legea prevede concediu de odihna suplimentar, cuantumul acestuia va reprezenta cel putin suma minimelor prevazute de lege pentru fiecare din situatii. Concediu suplimentar pentru vătămări corporale. Concediul de odihna suplimentar se adauga, anual, la concediul de baza, pentru anumite categorii de salariati, si este menit sa asigure un timp de odihna suplimentar pentru refacerea fortei de munca in considerarea persoanei beneficiare si a conditiilor in care lucreaza. Lista funcţiilor exercitate în condiţii dăunătoare, durata şi modul de acordare a concediului sînt stabilite de Guvern. 4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea. Suplimentar pentru asigurările de viață? 000 de euro pentru cererea totală de despăgubire ( indiferent de numărul de victime) ; pentru prejudicii materiale: 1. Victimele care suferă vătămări corporale, fie ca urmare a unor accidente rutiere, fie ca urmare a actelor de violență sunt, de multe ori păcălite de agresori, care profită de o „ chichiță” a legii. Regim de funcționare: concediu activ; pentru circuitul de încălzire afișat și, dacă este cazul, pentru. De concediu de odihna suplimentar, de cel putin 3 zile lucratoare, beneficiaza, potrivit art. ( 2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute. A) informații despre primele aferente fiecărui beneficiu ( principal, respectiv suplimentar).


Spate blocat